Konferencija će biti održana u utorak 06.02.2024. godine u Zgradi CEKOM u Trilju, s početkom u 11:00 sati.

U utorak 06.02.2024. godine u u Zgradi CEKOM u Trilju, s početkom u 11:00 sati, održati će se Uvodna konferencija o projektu: „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom".

Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom" čija je ukupna vrijednost 1.350.000,00 eura od čega Europska unija sufinancira projekt iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.147.500,00 eura (85%), a Republika Hrvatska u iznosu od 202.500,00 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci (od 15.12.2023.g. do 15.12.2026.g.)

Na konferenciji će se predstaviti projekt, opći i posebni ciljevi, ciljane skupine, projektne aktivnosti i očekivani rezultati projekta.

Partneri na projektu su: Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“, Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Sinj, Grad Vrlika i Udruga osoba s invaliditetom Trilj.