Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0041 u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“


Sinj, 1. ožujka 2024. godine


Na temelju Odluke o financiranju, donesene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: SF.3.4.11.01.0016), koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „ Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“, predsjednik Centra za ruralni razvoj CERURA HR (u daljnjem tekstu CERURA HR), raspisuje


OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ u sklopu ‘Zaželi – prevencija institucionalizacije’

Pozivaju se zainteresirane osobe da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u CERURA HR za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ u sklopu Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije za radno mjesto:
– radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom


Broj traženih osoba: 30 (trideset)


Mjesto rada: Sinj, Trilj, Vrlika, Dicmo, Hrvace, Otok Dalmatinski, Muć, Dugopolje, Solin, Knin, Biskupija, Civljane, Kijevo.
Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme, 30 mjeseci uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme


Razina obrazovanja:
-    osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola
-    osnovna škola
-    srednjoškolsko obrazovanje


Opis poslova:
1.    organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) 
2.    obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) 
3.    održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijen-skih potreba i dr.)
4.    zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
-    punoljetnost
Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.


Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:
-    zamolba/prijava vlastoručno potpisana
-    preslika osobne iskaznice
-    dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe, diplome)
-    potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a.

Pisane prijave se podnose osobno na adresu:
Centar za ruralni razvoj CERURA HR
Brnaze 410, 21 230 Sinj 


s naznakom:  „Oglas – radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu „Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“ 
u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama projekta: www.cerura-zazeli.com i oglasnoj ploči CERURA HR.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik
Stipe Efendić