OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom čime se doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

CILJNA SKUPINA (I):
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:
  - za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  - za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  - za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
CILJNA SKUPINA (II):
ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (I)
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 • Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka,
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,
 • Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (II)
ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta,
 • Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj.

Tijekom projekta 30 zaposlenica/ka će pružati potporu i usluge za minimalno180 korisnika, izabranih na javnom pozivu, 30 mjeseci (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba) uz dodjelu kućanskih i higijenskih potrepština.

Centar za ruralni razvoj CERURA HR

Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2023.g. - 15.12.2026.g.


Europski socijalni fond plus: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE
Broj poziva: SF.3.4.11.01.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, 10000 Zagreb

Naziv projekta: Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom
(Kodni broj: SF.3.4.11.01.0041)

Opći podaci prijavitelja:
Centar za ruralni razvoj CERURA HR
Bazana 27, 21230 Sinj
OIB: 08085275642
E-pošta: d.ruralis@gmail.com
Tel: +385 21 824 504

Partneri:
- Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“, Put Petrovca 12, 21230 Sinj
- Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Sinj, Miljenka Buljana 37, 21230 Sinj
- Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika
- Udruga osoba s invaliditetom Trilj, Trg kralja Tomislava 1, 21240 Trilj

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta je 1.350.000,00 Eura.
- Europska unija sufinancira projekt iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.147.500,00 eura (85%)
- Republika Hrvatska sufinancira projekt u iznosu od 202.500,00 eura (15%).

KONTAKT:
CERURA HR
Adresa ureda: Brnaze 410, 21230 Sinj
Voditelj projekta: Ana Župić Škrbić
Kontakt: Tel: +385 97 775 1476, E-pošta: ana.zupic@net.hr