Uvodna konferencija projekta održana je u Trilju, 6.02.2024.g. u zgradi CEKOM-a.

U Trilju, 6.02.2024.g. u zgradi CEKOM-a održana je uvodna konferencija projekta „ Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“.
Kodni broj: SF.3.4.11.01.0041.

Cilj projekta je je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom čime se doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Ciljne skupine:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:
  - za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  - za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  - za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ukupna vrijednost projekta je 1.350.000,00 eura. Europska unija sufinancira projekt iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.147.500,00 eura (85%), a Republika Hrvatska u iznosu od 202.500,00 eura (15%).

Razdoblje provedbe projekta je od 15.12.2023.g. do 15.12.2026.g.

Tijekom projekta 30 zaposlenica/ka će pružati potporu i usluge za minimalno180 korisnika mjesečno, izabranih na javnom pozivu, 30 mjeseci (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba) uz dodjelu kućanskih i higijenskih potrepština.

Na konferenciji je sudjelovalo 40-tak osoba.

Više o projektu: www.cerura-zazeli.com

Više o EU fondovima na https://fondovieu.gov.hr/ i https://esf.hr/esfplus/