Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Bazana 27, 21230 Sinj, u okviru projekta: 
„Ruke pomoći kroz usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“, Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0041, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus dana 19.02.2024.g. objavljuje 

TRAJNI JAVNI POZIV
za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti

1.    Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom čime se doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

 

2.    Koje su ciljane skupine?

CILJNA SKUPINA (I):
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
•    koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:
- za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – TRENUTNO 980,26 €
- za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta - TRENUTNO 1.633,76 €
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta - TRENUTNO 2.450,64 € i
•    koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

CILJNA SKUPINA (II):
ODRASLE  OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina) 
•    koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
•    koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i  
•    koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
•    čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


3.    Koje su aktivnosti u projektu ?

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje: 
a.    organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
b.    obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
c.    održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
d.    zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

4.    Gdje je područje provedbe projekta?
    
Projekt se provodi na području dviju županija:
1.    Splitsko-dalmatinska županija (Sinj, Trilj, Vrlika, Dicmo, Hrvace, Otok Dalmatinski, Muć, Dugopolje, Solin) i 
2.    Šibensko-kninska županija (Knin, Biskupija, Civljane, Kijevo).


5.    Kako se prijaviti na javni poziv?

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (I)
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
•    Obrazac – uključivanje u projekt (CERURA HR Obrazac uključivanja u projekt)
•    Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
•    Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (SF.3.4.11.01.0041 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),
•    Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za svakog člana kućanstva (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć CERURI HR  (CERURA HR Obrazac – Punomoć porezna),
•    Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (dokument pribavlja Centar za ruralni razvoj CERURA HR).

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (II)
ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
•    Obrazac – uključivanje u projekt (CERURA HR Obrazac uključivanja u projekt)
•    Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
•    Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (SF.3.4.11.01.0041 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),
•    Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za člana kućanstva koji je stariji od 65 godina (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć CERURI HR  (CERURA HR Obrazac -  Punomoć porezna),
•    Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta,
•    Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj dokument pribavlja Centar za ruralni razvoj CERURA HR).


6.    Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u projektu i udovoljavate uvjetima iz ovog javnog poziva, svoje prijave s traženom dokumentacijom dostavite osobno, od dana objave poziva, na adresu: Brnaze 410, 21230 Sinj. 
Prijave s dokaznom dokumentacijom će se zavesti prema vremenu prijave na naznačenu adresu. 
Korisnici će se primati u projekt prema redoslijedu zaprimanja prijava (tko ispunjava uvjete) dok se ne popuni potreban broj, a ostali su na rezervnoj listi.
Obrasci su dostupni na web stranici www.cerura-zazeli.com  i u prostorijama ureda: Brnaze 410, 21230 Sinj.

Kontakt osoba za više informacija:


Ana Župić Škrbić, voditeljica projekta
Adresa ureda: Brnaze 410, 21 230 Sinj
Mob: +385 97 775 1476
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Web: www.cerura-zazeli.com


Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus i dio je bespovratnih sredstava za postizanje ekonomske i socijalne kohezije unutar Europske unije.
Više o EU fondovima na https://fondovieu.gov.hr/ i https://esf.hr/esfplus/